Gevelt Ryttersportsklubb

Årsmøte 2017

Tid: 23. mars kl. 19:00

Sted: Gevelt ridesenter

 

Saker til behandling:

- Valg av dirigent og sekretær

- Valg av to personer til å underskrive protokollen

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Årsberetning 2016

- Regnskap 2016

- Revisjon

- Budsjett 2017

- Innkommende saker

- Medlemskontigent 2018

- Valg