Gevelt Ryttersportsklubb

Vil du bli medlem i Gevelt Ryttersportsklubb?

 

Fyll ut medlemsregistreringen nedenfor og lever det på senteret, eventuelt send det til styret@geveltryttersportsklubb.no «merk medlem»

 

MEDLEMSREGISTRERING:

Navn:________________________Født:________________Tlf:_____________

Navn:________________________Født:________________Tlf:_____________

Navn:________________________Født:________________Tlf:_____________

Navn:________________________Født:________________Tlf:_____________

Adresse:__________________________________________

Mail (må fylles ut):__________________________________________

 

Kryss av for medlemsskap:

Junior medlem ......…………….250,-

Senior medlem…………………..400,-

Familie medlemskap…………..450,-

 

Betales på konto: 2220 11 76550

Husk merke betalingen med navnet på medlem/medlemmer

 

Underskrift: ……………………………………………………………………..